eu

VÝTAH VYVINUTÝ CÍLENĚ PRO VÁS

Prohlédněte si ucelené a kompletní informace o nabízeném produktu

nebo zvolte

Certifikát

Certifikát typu dle ČSN EN 80-50

Jako jediná firma v ČR vlastníme certifikát typu na typově srovnatelný výtah.

TUV

Základní technické parametry

Pro domy 5NP bez výtahu
Pro domy 5NP bez výtahu
Nosnost výtahu 450 kg
Počet osob 6
Jmenovitá rychlost 1,0 m/s
Zdvih 11,20 m
Počet stanic 6 průchozí / 5 neprůchozí
Rozměr kabiny
Šachetní dveře 800 x 2000 mm
Kabinové dveře 800 x 2000 mm
Dálkové ovládání ANO
Dálkový monitoring ANO
Vzdálená správa ANO
Informační panel ANO
Systém STAND BY ANO

NEPRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHU

NEPRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHU

PRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHU

PRŮCHOZÍ KABINA VÝTAHU

Nové technické a technologické aspekty

Pro dané minimální rozměry volného prostoru který je k dispozici, jsme vyvinuli nové komplexní řešení výtahu v konstrukci šachty v provedení:

 • s minimálními stavebními úpravami
 • bez potřeby strojovny
 • se synchronním bezpřevodovým pohonem
 • s jmenovitou rychlostí 1,0 m/s
 • s novými vlastnostmi v ovládání, řízení a správě
Obrázek5

Modifikované rozměry konstrukce rámu a kabiny výtahu vzhledem k daným rozměrům šachty.

Pro dané minimální rozměry volného prostoru zrcadla schodiště 1200 x 2200 mm jsme optimalizovali konstrukci šachty a dosáhli vnitřního rozměru BS 1080 mm x TS 1840 mm.
Tento prostor jsme v maximální možné míře vyplnili technologií výtahu a dosáhli vnitřní rozměry kabiny BK 820 mm x TK 1580 mm.
Vedle kabiny je technologie pohonu (stroj, lana, kladky), protizávaží, vedení klece a protizávaží, bezpečnostní prvky (omezovač rychlosti) a elektro části řízení. Součástí kabiny jsou kabinové dveře.
Dosažené rozměry kabiny určují nosnost výtahu 450 kg a počet osob 6. Toto řešení samozřejmě vyžadovalo vývoj nového modelu rámů, klece i protizávaží.

Obrázek6

Maximální odlehčení rámu a kabiny výtahu.

Konstrukční řešení kabiny a rámu jsme optimalizovali v provedení z vypálených plechových dílů, následně ohýbaných a vhodně spojovaných – svařování, lepení, šroubování, s maximální snahou o odlehčení, při zachování potřebné únosnosti.
Pro rám kabiny je převážně použitý plech tl. 3.00 mm.
Pro podlahu kabiny je použitý plech tl. 2.00 mm.
Pro stěny a strop kabiny jsou použity tenké plechy tl. 1,3 a 1,5 mm

Obrázek10
Obrázek8
Obrázek9

Umístění pohonu odlišně od konkurenčních návrhů.

V našem řešení máme aplikován výtah v provedení bez strojovny, se strojem pohonu umístěným v prohlubni šachty. Umístění je optimalizováno s ohledem na minimální zabraný prostor kolem šachty, omezení šíření hluku a vibrací do okolí. Bezpečnost obsluhy a servisu je zajištěna úplným splněním požadavků ČSN EN 81-21.

Obrázek11
Obrázek12

Obklad výtahové šachty

Optimalizovaným výsledkem řešení, je vnější obklad šachty materiálem Fermacell tl. 12,5 mm. S ohledem na osovou rozteč příčníků konstrukce shodnou s typovým rozměrem tabulí 1250 mm a s jednotnou šířkou tabulí odpovídající hloubce konstrukce 1920 mm, je zajištěna možnost provedení obkladu bez dodatečných úprav na stavbě, což minimalizuje čas montáže a množství vyprodukovaného odpadu.
Variantou je opláštění konstrukce šachty sklem CONNEX ve skladbě 5.5.1, které se na stavbu dodá v přesně připravených rozměrech, obdobně jako předchozí řešení.

Obrázek13
Obrázek14

Šachetní dveře – automatické otvírání

Automatické dveře
Křídlo šachetních dveří je osazeno automatickým pohonem od německého výrobce GEZE. Vývojem elektrického řídícího systému je zabezpečeno automatické otevíraní dveří.
 • VÝTAH PŘIJEL DO NÁSTUPIŠTĚ
 • OTEVŘELY SE KABINOVÉ DVEŘE
 • ODJISTILA SE DVEŘNÍ UZÁVĚRKA
 • ŠD OTEVÍRAJÍ
  • NENASTOUPÍ – DVEŘE SE PO UPLYNUTÍ 10 s ZAVÍRAJÍ
 • NASTOUPÍ DO VÝTAHU, REALIZACE VOLBY STANICE
 • ŠD SE ZAVÍRAJÍ, ZAVÍRAJÍ SE KABINOVÉ DVEŘE A VÝTAH JEDE DO ZVOLENÉ STANICE
Invalidi

Dálkový monitoring provozních stavů výtahu, předcházení poruchám.

WEB aplikace

Variabilita řešení

Každý zákazník má bezkonkurenčně de facto neomezenou možnost výběru barevného provedení interiéru kabiny (bočnice, strop), šachetních dveří dle vzorníku RAL. Obchodní oddělení, na základě osobního jednání, po předložení doporučených variant zaznamená do formuláře vybrané barevné provedení.

Obrázek20
Obrázek21
Obrázek22

Stavebně jednodušší upevňování šachetních dveří.

Zárubeň šachetních dveří je provedena svým vnějším rozměrem tak, aby tento odpovídal vnitřnímu rozměru ocelové konstrukce. V bočních profilech dveří jsou na každé straně 4 x otvory pro šrouby M10, které se šroubují do matic připravených v rohových profilech ocelové konstrukce šachty.

Stavebně jednodušší upevňování šachetních dveří

Unikátní provedení elektro systémů s ohledem na typizovaný osobní výtah.

Všechny elektro systémy včetně hlavního vypínače jsou ve společné skříni blízko spodní stanice. Hlavní charakteristiky jsou:

 • Frekvenční řízení pohonu včetně hlídání nedovoleného odjezdu ze stanice (UCM)
 • Opatření pro nízkou prohlubeň a nízký strop v šachtě dle ČSN EN 81-21
 • Vzdálená správa
 • Při výpadku proudu, automatický dojezd do nejbližší stanice výtahu
 • Dálkové ovládání
 • Informační panel v kabině
 • STAND BY režim
 • Ovládání automatických šachetních dveří
Obrázek26
Obrázek27
Obrázek28

Energetická úspora - režim STAND BY

Obrázek29

Výtah je vybaven systémem funkce klidového režimu STAND BY.
Tento systém není zdaleka běžně aplikován v drtivé většině výtahů v ČR. Zajímavým faktorem je doba nečinnosti výtahu – klidový stav, který se pohybuje v hodnotě 23,5 hodin => klidový režim je tedy důležitým faktorem úspory elektrické energie pro majitele výtahového zařízení.

WEBMON

Přivolání výtahu v nástupní stanici pomocí dálkového ovládání.

Snížení hluku a vibrací přenosných do budovy.

Na základě analýzy řešení byly vytipovány uzly, které mohou být zdrojem hluku a vibrací. Ty byly následně vhodně řešeny s cílem omezení těchto vlivů.

Stroj pohonu

 • Je zvolen bezpřevodový s frekvenčním řízením rozjezdu i zastavování od firmy ZIEHL-ABEGG
 • V konstrukci uložen v rámu přes sadu silentbloků
Obrázek31
Obrázek32

Kladky lanování

 • Každá kladka uložena ve dvojici valivých ložisek
 • Materiál kladek optamid žlutý od firmy Röchling group
Obrázek33
Obrázek34

Vedení kabiny a protizávaží ve vodítkách

 • Vyložení vodících čelistí speciálním materiálem DIEPOTEX, od firmy P+S Polyurethan-Elastomere
 • Navíc je vedení doplněno samočinnými maznicemi

Uložení kabiny k rámu přes sadu silentbloků

Obrázek35
Obrázek36

Realizace.

Zajistíme:

 • Projekt pro stavební povolení
  • Vyjádření dotčených orgánů
  • Stavební povolení
 • Realizační projekt technologie
 • Realizaci stavební části
 • Realizaci části elektro
 • Realizaci technologie
 • Zkoušky, kolaudaci a uvedení do provozu

Zajistíme:

 • Dotace – jestliže to dotační politika státu umožní
  • Zpracování žádosti
  • Podání žádosti
  • Administraci až po dokončení a uzavření dotačního titulu

HARMONOGRAM REALIZACE

HARMONOGRAM REALIZACE

VIDEA

AUTOMATICKÉ DVEŘE

Inovativní prvek

Vhodné do bytových domů s potřebou obsluhovat osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Nebo všude tam, kde tuto aplikaci prostě chcete.
Invalidi

Nástup do klece

Výstup z výtahu

Jízda ve výtahu

INFORMAČNÍ PANEL

Inovativní prvek

Z pohodlí domova, nebo z místa kde máte přístup k internetového připojení, můžete informovat spolubydlící o čemkoli co uznáte za vhodné.
OT-450

Displej v kabině

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Inovativní prvek

Přicházíte k domu, nechcete čekat až přijede výtah, jste na invalidním vozíku či jinak hendikepovaný, Přivolejte si výtah pomocí aplikace ve vašem chytrém telefonu.
Invalidi

Dálkové ovládání

Pro bližší informace volejte +420 734 632 062, pište info@liftmont.cz