Přerov, Pod Skalkou 7, 9

OBJEDNATEL
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 87, 88 Pod skalkou 7, 9 v Přerově – Předmostí

Kompletní modernizace původních 2 ks výtahů TOV 320. Nově instalovány trakční výtahy LIFTMONT 8000 FX27, nosnost 475 kg, počet stanic 10/10, průchozí kabina