VUT Brno, Brno, Božetěchova 2

OBJEDNATEL
IMOS Brno a.s.

1 ks osobní výtah bez strojovny LIFTMONT 9000 FN, FN43, nosnost 800 kg, počet stanic 4/4, neprůchozí kabina, 1 ks osobní prosklený výtah bez strojovny LIFTMONT 9000 FN, FN31 v prosklené venkovní šachtě, nosnost 675 kg, počet stanic 2/2, neprůchozí kabina